Ekstern netværksfacilitator

 

Hvorfor bruge en ekstern netværksfacilitator til jeres netværk?

Et professionelt netværk skabes ud fra forskellige forudsætninger, men fælles for mange netværk er at deres fundament hviler på struktureret relationer, sparring og vidensdeling.

For at få det optimale ud af et netværk og sikre værdi for alle er det væsentlig, at der er en struktureret og professionel netværksfacilitator, der formår at samle deltagerne, skabe engagement og sikre vidensdeling og udvikling.

Hvad kan jeg tilbyde som professionel netværksfacilitator?

  • Struktureret styring af møderne

  • Sikring af målsætning og indhold for møderne

  • Bidrage til sparring og opbygning af relationer mellem deltagere

  • Øvelser i henhold til netværksskabelse og optimering af deltagernes netværk

Kontakt mig og hør hvordan jeg som netværksfacilitator kan hjælpe jeres netværk med at skabe værdi for medlemmerne og fremme netop jeres netværk.