Salgscoaching

Man vil hellere købe af en relation end en sælger
— Therese Waltersdorff

Forøg din bundlinje ved at optimere salgsorganisationens motivation og identificere hvilke indsatsområder, der kan skabe et øget aktivitetsniveau.

I følge en undersøgelse der er offentliggjort i Harvard Business Review, hvor man analyserede 1000 topsælgeres karaktertræk, fandt man frem til, at følgende karaktertræk gik igen:

 • Nysgerrig

 • Beskeden

 • Dyrker konstant sit netværk – alle niveauer i organisationerne

 • Ansvarlig

 • Målrettet

Et typisk forløb indeholder typisk følgende elementer:

 • Identificering af potentielle målgrupper

 • Opdeling i nicher

 • Prioritering af målgrupper

 • SWOT (styrker, svagheder, muligheder og trusler) analyse på valgte målgrupper

 • Sæt dig selv i kundens sted (persona)

 • Identifikation af Selling Points på valgte målgrupper

 • Målsætning af antal kontakter pr. dag

 • Udarbejdelse af udkast til ”manuskript”

 • Fokus på indre dialog i forbindelse med salgssituationen

 • Håndtering af indvendinger

For mere erfarne sælgere anbefaler jeg, at man udfylder salgshjulet for at opnå et overblik over hvilke områder, der trænger til ekstra fokus. Herefter udarbejder vi mål i fællesskab og strategi for optimering af indsatsområderne.

Alle har brug for en sparringspartner, der kan støtte dem i at opnå deres mål.

Service er en forlængelse af salgssituationen, og dermed ligeså vigtig som selve salget.

Når det kommer til "den svære samtale" med kunden, plejer jeg at anbefale følgende model:

 1. Anerkend/empati/lyt

 2. Identificér problemet

 3. Smertegrænse - "læg arm" - "vals"

 4. Perspektiv ændres

 5. Identificering af løsning

 6. Afrunding + god afslutning

Med udgangspunkt i jeres eksisterende situation, udarbejdes et forløb som tilgodeser jeres udfordringer og behov.

Jeg kommer meget gerne ud til en uforpligtende snak!